Eishockey

1. August 2013

HC Slavia Praha – HC Litvinov (4:3)

Fotos:

HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Torschuss von Vladimir Ruzicka
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Torschuss von Vladimir Ruzicka
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Tor für Slavia Praha
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Tor für Slavia Praha
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Torszene vor Patrick Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Torszene vor Patrick Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Jakub Sklenar
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Jakub Sklenar
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Torjubel
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Torjubel

 

HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Torjubel beim Block von Slavia
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Torjubel beim erfolgreichen Block von Slavia
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Torszene vor Patrik Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Torszene vor Patrik Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Zweikampf
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Zweikampf
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Zweikampf
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Zweikampf
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Spagat von Patrik Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Spagat von Patrik Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Jakub Sklenar
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Jakub Sklenar
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Patrick Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Patrick Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013  - Petr Jelinek gegen Patrick Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Petr Jelinek gegen Patrick Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Dominik Furch
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Dominik Furch

 

HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Dominik Furch
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Dominik Furch
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Zweikampf nach dem Bully
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Zweikampf nach dem Bully
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Bank von Slavia Praha
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Bank von Slavia Praha
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Dominik Furch
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Dominik Furch
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Dominik Furch
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Dominik Furch
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013  - Action vor dem Tor von Patrik Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – H0chbetrieb vor dem Tor von Patrik Nechvatal
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 - Bully
HC Slavia Praha vs. HC Litvinov | 1. August 2013 – Bully